ELS MOLINS FARINERS: el molí de CollfredMolí fariner que destaca per la seva estructura, diferenciada de la resta de molins que podem trobar en el territori. Quan normalment trobem integrats en una mateixa estructura el que seria l'habitatge, el molí i la bassa, en aquest cas el molí i la bassa queden completament separats de l'habitatge.

Pel que fa a l'estat actual del que havia estat la vivenda i a l'hora magatzem, si bé el seu interior esta completament esfondrat, encara queden dempeus una part important de la seva estructura exterior, amb una bona part de les seves altes parets.  

Pel que fa al molí, que en aquest cas aprofitava el desnivell natural del terreny, molt poca cosa queda. Si no fos perquè la presència de la bassa ens orienta, fins i tot es faria difícil trobar la seva ubicació. Pràcticament cap resta hi ha. Sí està intacte, a peu de torrent, el que era la mica de cova per on desguassava l'aigua.  

També és destacable que en aquest cas no trobem cap resclosa per abastir la bassa. L'aigua entrava, a peu pla, directament desviada de la riera.  

Ubicació:
riera de Collfred

Terme Municipal:
Vidrà

Coordenades UTM:
Zona: 31T
X: 446609
Y: 4667513

Altitud:
1.156 metres

Casa vivenda:Bassa:
 Molí:


Ubicació en el mapa: